Bezbednosni konsalting

Bezbednosni konsalting pruža usluge organizovanja i upravljanja sistemom obezbeđenja u čijem je središtu čovek u korelaciji sa okruženjem. Zahtevi i potrebe sistema obezbeđenja uslovljavaju proces planiranja aktivnosti na polju bezbednosti, realizacije aktivnosti i kontrolu njihove realizacije, a sve u cilju stvaranja uslova za bezbedno poslovanje i smanjenje potencijalnog rizika.

Poslovanje je u potpunosti uskladjeno sa nacionalnim Standardom za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja SRPSA.L2.003. Instituta za standardizaciju Republike Srbije a znanja i sposobnosti zaposlenih prilagođeni su visokim standardima bezbednosti i savremenim uslovima poslovanja.

Zaštita imovine i poslovanja su imperativ i osnovna misija konsaltinga a zadovoljstvo klijenata naša energija.

Mi Vam nudimo rešenja u sledećim oblastima bezbednosnog konsaltinga

PROCENA BEZBEDNOSNIH RIZIKA

 • - detaljna procena ugroženosti (vrste rizika, rizične tačke, verovatnoća štetnog događaja i posledice),

 • - predlog optimalne zaštite,

 • - snimanje stanja bezbednosti, nadzor i kontrola mera obezbeđenja,

 • - analiza poslovnog okruženja i

 • - tumačenje zakonske regulative.


ELABORATI, PROCENE I PLANOVI

 • - izrada planova obezbeđenja,

 • - analiza postojećih planova obezbeđenja i njihovo unapređenje,

 • - izrada planova za vanredne situacije,

 • - analiza postojećih planova za vanredne situacije i njihovo unapređenje,

 • - definisanje radnih procedura,

 • - izrada elaborata bezbednosti i

 • - izrada studija bezbednosti.


OBUKA I EDUKACIJA

 • - izvođenje obuka i kurseva za sve nivoe kadra sektora za bezbednost

 • - edukacija i organizovanje seminara za sve nivoe kadra sektora za bezbednost

Informatička podrška

Poslovanje savremenog preduzeća neraskidivo je vezano za informatičke sisteme. Zastoj u radu informatičkog sistema predstavlja ujedno i zastoj u celokupnom poslovanju preduzeća, stoga je pouzdanost i raspoloživost informatičkog sistema od ključne važnosti.

Ono što nas izdvaja na tržištu je da klijentima pružamo kompletnu Informatičku podršku čime neprekidno osiguravamo stabilnost i podržavamo kompletan informatički sistem i sve njegove delove te prepuštamo klijentu da se usredsredi na svoje primarno područje rada.

Naši eksperti i sertifikovani stručnjaci iz raznih područja informatike pokrivaju gotovo sve grane IT-ja i brzom reakcijom Vam mogu pomoći pri bilo kakvim problemima sa informatičkim sistemima. Pomoći ćemo Vam u izgradnji informatičkog sistema skrojenog prema Vašim potrebama ili ćemo Vam usavršiti postojeći i poboljšati njegovu efikasnost i smanjiti troškove njegovog održavanja.

Mi Vam nudimo rešenja u sledećim oblastima informatičke podrške

RAČUNARI I RAČUNARSKE MREŽE

 • - Projektovanje, postavljanje, konfiguracija i održavanje računarskih mreža,

 • - Instalacija i održavanje servera i ostale opreme,

 • - Projektovanje, izgradnja i održavanje IT sistema,

 • - Sistem integracije računarskih mreža sa sistemima video nadzora i tehničke zaštite,

 • - Print menadžment,

 • - Servis i održavanje desktop i laptop računara i

 • - Nabavka i zamena informatičke opreme.


ON-LINE REŠENJA

 • - Izrada web stranica, online prodavnica, e-učionica i SEO optimizacija,

 • - Izrada namenskih aplikacija i programiranje,

 • - Izrada Android, iPhone i Windows mobile aplikacija,

 • - Smeštaj web stranica - web hosting,

 • - Smeštaj i konfiguracija e-mail servisa,

 • - Google Apps konfiguracija i implementacija i

 • - Izrada On-line backup sistema.


ČUVANJE I ZAŠTITA PODATAKA

 • - Back-up i sigurnosno čuvanje podataka,

 • - Spašavanje podataka sa diskova i drugih medija,

 • - Zaštita računarskih mreža,

 • - Zaštita i kriptovanje podataka i

 • - Digitalizacija dokumenata i arhivske građe - skeniranje i mikrofilmovanje dokumenata.


OBUKA I EDUKACIJA

 • - Izvođenje obuka i kurseva za sve nivoe poznavanja rada na računaru i

 • - Priprema zaposlenih za polaganje sertifikovanih kurseva.

Video nadzor i tehnička zaštita

Video nadzorni sistemi kao način zaštite i prevencije poslednjih godina ostvaruju veliki napredak i nalaze primenu u različitim uslovima, od kontrole i nadzora prostora i ljudi do prevencije krađe i ostalih prestupa.

Mi Vam nudimo zaokružen sistem procene, projektovanja i izvođenja sistema video nadzora i tehničke zaštite, odabir optimalne opreme, njenu nabavku kao i povezivanje opreme sa informatičkim sistemom u Vašoj kompaniji.

Mi Vam nudimo rešenja u sledećim oblastima realizacije sistema video nadzora i tehničke zaštite

PROJEKTOVANJE SISTEMA

 • - Detaljna procena rizičnih tačaka,

 • - Izrada elaborata za postavljanje video nadzora,

 • - Izrada elaborata za protivpožarnu zaštitu,

 • - Projektovanje, postavljanje, konfiguracija i održavanje sistema video nadzora i

 • - Integracija sistema video nadzora i tehničke zaštite sa računarskom mrežom.


"KLJUČ U RUKE" REŠENJA

 • - Video nadzor i tehnička zaštita,

 • - Evidencija radnog vremena - kontrola pristupa karticom,

 • - Biometrijska kontrola pristupa otiskom prsta,

 • - Uspostavljanje sistema za upozoravanje,

 • - Perimetrijska zaštita,

 • - Izgradnja sistema protivpožarne zaštite,

 • - Izgradnja komunikacijskih sistema,

 • - Video interfonski sistemi,

 • - Senzorska kontrola kretanja,

 • - Nadzor i praćenje vozila i

 • - DVR rekorderi za vozila - snimanje video zapisa kretanja vozila.

Konsalting ljudskih resursa

Upravljanje ljudskim resursima predstavlja jedan od najbitnijih činilaca u kontekstu razvoja institucija, strateškog razvoja, operativnog upravljanja i upravljanja rezultatima. Upravljanje ljudskim resursima je trajni proces odnosno niz procesa koji obuhvataju: prijem i selekciju kadrova; odabir kadrova uključući i analizu uticaja sredine na izbor kadrova; utvrđivanje indikatora uspešnosti i ocenu vrednosti i tehnika napredovanja; permanentno obrazovanje; analizu sistematizacija radnih mesta uz detaljan opis poslova i radnih zadataka; utvrđivanja objektivnih i subjektivnih kriterijuma napredovanja; uvođenje motivacionih elemenata.

U tržišnoj utakmici u kojoj svaka kompetitivna prednost bude veoma lako dostignuta jednostavnim kopiranjem, ljudski potencijal kao strateška prednost predstavlja potencijal u koji je najisplativije ulagati. Talenat nema granice. Mi optimizujemo ljudski potencijal i maksimalno angažovanje ljudi pružajući vrhunska rešenja za razumevanje, sticanje, razvijanje i zadržavanje talenata. Ljudi određuju preduzeće i najveći su stvaraoci njegovih uspeha.

Mi Vam nudimo rešenja u sledećim oblastima upravljanja ljudskim resursima

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

 • - Proces regrutacije i selekcije zaposlenih,

 • - Profilisanje kandidata,

 • - Organizovanje centara za procenu (set testova dizajniranih da se procene menadžerski potencijali kandidata),

 • - Vođenje intervjua sa predlogom izbora odgovarajućih kandidata,

 • - Trening i edukacija zaposlenih i

 • - Profesionalna orijentacija i razvoj karijere zaposlenih.


UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

 • - Sistematizacija radnih mesta - analiza stanja i predlog optimalizacije sa opisom posla,

 • - Pronalazak, procena i upravljanje talentima,

 • - Procena radne efikasnosti i uspešnosti zaposlenih,

 • - Procena potencijala zaposlenih sa predlogom rasporeda na odgovarajuće pozicije,

 • - Ispitivanje organizacione kulture zaposlenih i

 • - Izrada modela kompetencija.


STRES MENADŽMENT

 • - Psihološka priprema zaposlenih na rizičnim i stresnim poslovima,

 • - Psihološki tretman posle preživljenih kriznih i traumatskih događaja,

 • - Upravljanje stresom,

 • - Motivacija zaposlenih,

 • - Trening veština komunikacije i samopouzdanja i

 • - Trening psihofizičke relaksacije.